Dodano 18.08.2020 przez Admin   •  

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca gromadzenia danych osobowych


1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie rejestracji i zakładania konta jest Fundacja na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „Zielony Feniks” oraz spółka Konfeo Macuk, Łapiński sp. j. obsługująca system rejestracyjny.


2. Administratorem pozyskanych danych osobowych związanych z realizacja wydarzenia pod nazwa Ogólnopolski Festiwal Ekoenergetyki jest Fundacja na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki Zielony Feniks.


3. W sprawie swoich danych osobowych każda osoba może kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych w następujący sposób: − przesyłając e-mail na adres: biuro@preda.pl.


4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa w zależności od celu przetwarzania.


5. Odbiorcą zebranych danych osobowych są wyłącznie podmioty upoważnione do otrzymania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.


6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 tygodni od zakończenia kolejnych edycji Festiwalu Ekoenergetyki.


7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatorów Ogólnopolskiego Festiwalu Ekoenergetycznego, każdej osobie przysługują następujące prawa:

a) prawo żądania dostępu do danych osobowych
b) prawo żądania ich sprostowania
c) prawo żądania ich usunięcia (w przypadkach określonych przez art. 17 ust 1 z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO )
d) prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania


8. Aby zrealizować swoje prawa, każda osoba powinna zwrócić się do Organizatorów, z odpowiednim wnioskiem. W tym celu prosimy pisać na adres poczty e-mail Fundacji, listownie na adres Fundacji lub bezpośrednio na adres e-mail inspektora ochrony danych. Organizator zrealizuje przysługujące osobie prawa, o ile nie będą istniały przesłanki RODO lub na Organizatorach nie będzie ciążył obowiązek prawny wynikający z odrębnych przepisów zwalniający Organizatorów z obowiązku realizacji żądań osoby. W takim przypadku osoba składająca wniosek otrzyma pisemną lub elektroniczną informacje o powodach nie zrealizowania przysługującego jej prawa.


9. Każdej osobie, która uzna, że Organizator, przetwarza jej dane w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych ze względu na miejsce pobytu osoby, wykonywania pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Na terytorium Polski organem takim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.


11. Dane osobowe zebrane przez Organizatorów Ogólnopolskiego Festiwalu Ekoenergetyki będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych tj. przy pomocy programów komputerowych.


W przypadku wprowadzania danych i rejestracji innej osoby, niż osoba wprowadzające dane, osoba wprowadzająca dane gwarantuje, iż uzyskała odpowiednie upoważnienia do rejestracji, założenia konta i udzielenie odpowiednich zgód na przetwarzania danych w imieniu osoby rejestrowanej, a także odpowiada za wszelkie skutki wprowadzania danych niezgodnie z takim upoważnieniem. Na podany adres e-mail będą wysyłane informacje dotyczące rejestracji.W przypadku pytań dotyczących rejestracji prosimy o kontakt: biuro@preda.pl

Pod podanym adresem nie można dokonać rejestracji; zgłoszenia wysyłane drogą e-mailową nie będą uznawane.Fundacja na rzecz Ekoenergetyki "Zielony Feniks" informuje, że dane i informacje podane na niniejszej stronie nie stanowią,
w rozumieniu przepisów prawa, oferty świadczenia jakichkolwiek usług i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.
Wszystkie użyte na niniejszej stronie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli
i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.