Geneza i podstawowe informacje o projekcie "Ogólnopolski Festiwal Ekoeergetyki"

Ogólnopolski Festiwal Ekoenergetyki

Organizatorami Festiwalu są Fundacja na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki "Zielony Feniks", Polski Związek Motorowy oraz Prezydent m. Opola przy współpracy Politechniki Opolskiej i Uniwersytetu Opolskiego

Festiwal jest kontynuacją pięciu edycji Forum Ekoenergetyki w Polkowicach, które w ubiegłym roku, po przeniesieniu do Opola i rozszerzeniu „Eko-Moto-Forum”, przyjęło formułę Festiwalu Ekoenergetyki. Od ubiegłego roku Festiwal obejmuje problematykę OZE, efektywności energetycznej, budownictwa energooszczędnego i ekomotoryzacji. Również nagrody (Statuetki Zielonego Feniksa) od 2014 roku przyznawane są w kategorii ekomotoryzacja.

Nadmieniamy, że w zeszłorocznej edycji Festiwalu odbyły się dwie konferencje naukowe, kilka warsztatów dobrych praktyk, trzy panele dyskusyjne, wystawa ekomotoryzacji, seminaria specjalistyczne, Gala wręczenia statuetek „Zielonego Feniksa” oraz wiele imprez towarzyszących. W czasie około 70 godz. obrad wystąpiło 60 ekspertów z terenu całego kraju.

Cel projektu

Podstawowymi celami przedsięwzięcia są:

 • Promocja ekoenergetyki poprzez dostarczanie rzetelnej wiedzy naukowej i praktycznej,
 • Kształtowanie racjonalności ekonomicznej wobec produkcji i zużycia energii,
 • Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez popularyzowanie wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii (OZE),
 • Propagowanie aktywności prosumenckiej,
 • Prezentacja badań i wdrożeń w obszarze efektywności energetycznej w budownictwie i przemyśle,
 • Prezentacja dorobku ekomotoryzacji (alternatywne napędy i paliwa, systemy odzyskujące i akumulujące energię, mikroźródła energii w pojazdach),
 • Promocja idei „zrównoważonego transportu”,
 • Spotkania informacyjne i szkoleniowe dotyczące finansowania ekoenergetyki, pozyskiwania wsparcia UE i środków publicznych oraz uwarunkowań i regulacji prawno-administracyjnych.


Realizacja projektu powinna kształtować nowoczesny, innowacyjny i proekologiczny wizerunek Opolszczyzny i sprzyjać rozwojowi inicjatyw ekoenergetycznych wśród mieszkańców i firm miasta Opola, województwa i kraju. Spektrum tematyczne Festiwalu, udział wybitnych przedstawicieli nauki oraz uznanych praktyków będzie sprzyjać dyskusjom ekspertów i decydentów mających wpływ na tworzenie założeń i realizację polityki energetycznej w regionie i w Polsce.

Architektura projektu

Projekt ma konstrukcję wyznaczoną przez osie tematyczne z ukierunkowaniem na aspekty praktyczne podejmowanych zagadnień. Poszczególne działania będą skupione wg kryteriów grupy docelowej, formy pracy oraz tematyki. Proponowane platformy merytoryczne, to:

 • Samorządowa,
 • Naukowo-badawcza,
 • Biznesowa,
 • Ekomotoryzacyjna,
 • Rolnicza,
 • Kulturalno-edukacyjna i społeczno-polityczna,
 • Medialna.


Podstawowymi formami pracy Festiwalu będą:

 • Konferencje naukowo-praktyczne,
 • Seminaria tematyczne,
 • Warsztaty dobrych praktyk,
 • Warsztaty praktyczne dla konkretnych grup zawodowych,
 • Problemowe dyskusje panelowe,
 • Wystawa technologii, urządzeń i pojazdów,
 • Spotkania gości Festiwalu z mieszkańcami i studentami Opola.


Ważnym aspektem programowo-organizacyjnym Festiwalu jest obecność ekspertów i praktyków z zagranicy. Spotkania o charakterze międzynarodowym przyczynią się do wymiany doświadczeń i prezentacji „dobrych praktyk" oraz omówienia błędów w działaniu celem ich uniknięcia przez partnerów krajowych.

Formuła Festiwalu zakłada popularyzację szeroko rozumianej idei ekoenergetyki i modelu prosumentckiego wśród mieszkańców Opolszczyzny i kraju. Służyć temu będą liczne imprezy towarzyszące (pokazy, rajdy, warsztaty umiejętności itp.). W stanowiącym autonomiczną część Festiwalu "EkoMotoForum", poza ideą ekomotoryzacji promowane będą zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Festiwalu Ekoenergetycznym!

Dyrektor Organizacyjny Festiwalu
dr Zenon Wiertelorz