Informacja o uzyskanej pomocy publicznej

Organizacja konferencji naukowej poświęconej nowym rozwiązaniom w OZE i budownictwie energooszczędnym, seminarium poświęconego technologiom utylizacji odpadów komunalnych oraz seminarium poświęconego zaopatrzeniu energetycznym miasta i oświetleniu ulicznym, odbywających się w ramach Festiwalu Ekoenergetyki, jest finansowana przez Urząd Miasta Opole.


UM Opole

OpoleCelem zadania publicznego jest zorganizowanie Konferencji i dwóch seminariów – wydarzeń popularyzujących wpływ nauki, techniki, technologii, komercjalizacji badań i nowoczesnych rozwiązań na prowadzenie działalności gospodarczej oraz popularyzacja przedsiębiorczości w mieście Opolu. W szczególności w budownictwie energooszczędnym w przestrzeni komunalnej Opola.

Wymienione cele i zadania realizowane są poprzez organizację:

 • Konferencji Naukowej: „Odnawialne źródła energii i budownictwo energooszczędne – nowe rozwiązania”
 • Seminarium: „Energetyczna konwersja odpadów komunalnych (technologie utylizacji odpadów komunalnych)”
 • Seminarium: „Zaopatrzenie energetyczne miasta; oświetlenie uliczne”

Konferencja Naukowa: „Odnawialne źródła energii i budownictwo energooszczędne – nowe rozwiązania”

Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu, 8 października 2014, 10:00-18:00

Konferencja ma na celu zaprezentowanie aktualnie prowadzonych badań w obszarze OZE i budownictwa energooszczędnego.

Program

 • dr Paweł Kucharczyk, Politechnika Śląska: Formalne i techniczne aspekty współpracy mikroźródeł z systemem elektroenergetycznym
 • dr Piotr Zając, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych: Technologia autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) w świetle wymagań Dyrektywy Energetycznej (EPBD)
 • dr inż. Grzegorz Przybyła, ITC Politechnika Śląska: Układy kogeneracyjne małej mocy zasilane biomasą
 • prof. dr hab. inż. Jan Kiciński, Polska Akademia Nauk: Energetyka rozproszona i prosumencka
 • dr inż. Arkadiusz Dyjakon, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: Wykorzystanie gałęzi ze ścinek drzew owocowych dla celów energetycznych
 • Prof. dr hab. inż. Janusz Gołaszewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: Rolnictwo energetyczne w kontekście efemeralizacji i biogospodarki
 • Prof. dr hab. inż. Mariusz Stolarski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: Technologie oraz efektywność pozyskania agrobiomasy z upraw wieloletnich
 • mgr inż. Tomasz Malec, Politechnika Opolska: Badanie sygnałów infradźwiękowych generowanych przez turbiny wiatrowe
 • prof. dr hab. inż. Aleksandra Borsukiewicz - Gozdur – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Minielektrownie ORC – stan badań i możliwości zastosowania
 • dr inż. Franiszek Sładeczek, dr inż. Ewa Głodek, mgr inż. Patryk Weisser, ICiMB Opole: Wykorzystanie pirolizy do przetwarzania biomasy odpadowej na biowęgiel. Doświadczenie projektu E2BEBIS
 • mgr inż. Michał Lenkiewicz, ICiMB Opole: Oznaczanie zawartości biomasy metodą radiowęglową
 • dr Aneta Strzałka: Doświadczenia w realizacji koncepcji osiedla niskoenergetycznego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na przykładzie osiedla Scharnhauser park k. Stuttgartu
 • Waldemar Fedak: Turbiny wiatrowe – klasyfikacja
 • Wojciech Gancarski, Great Wood: Moc turbin wiatrowych
 • Waldemar Fedak, Great Wood: Autonomiczne Układy Zasilania
 • dr inż. Michał Tomaszewski, Politechnika Opolska: Urządzenia typu LIDAR do pomiaru prędkości wiatru na różnych wysokościach
sfinansownae przez UM Opole

Seminarium: „Energetyczna konwersja odpadów komunalnych (technologie utylizacji odpadów komunalnych)”

Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu, 10 października 2014, 10:00-13:30

Celem seminarium jest prezentacja dostępnych technologii energetycznej konwersji odpadów komunalnych na podstawie konkretnych, wdrożonych rozwiązań (biogazownie komunalne na ściekach, frakcji biologicznej odpadów, biogaz wysypisk owy; piroliza niskotemperaturowa, plazma niskotemperaturowa, itp.). Odbędzie się wymiana doświadczeń przedstawicieli samorządów oraz dyskusja nad stanem prawnym i pierwszymi doświadczeniami po wprowadzeniu nowej ustawy „śmieciowej”.

Program

 • dr inż. Bogdan Sedler - Prezes Fundacji Naukowo-Technicznej „Gdańsk”: Przyszłość technologii plazmowych w gospodarce odpadami
 • Robert Kalinowski - Prezes Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego: Wykorzystanie energetyczne gazu wysypiskowego na przykładzie instalacji w CzPK w Sobuczynie
 • Henryk Wieczorek, WIECZOR-NET w Oleśnie oraz Jerzy Ziora: Możliwości wykorzystania technologii pirolizy niskotemperaturowej do wytwarzania paliw z odpadów
 • Krzysztof Solanko, DP CleanTech Poland: Rozwiązania do termicznej utylizacji odpadów komunalnych dedykowane dla krajów rozwijających się
 • dr Dariusz Wiśniewski: Technologie zgazowania biomasy i odpadów
 • Apolonia Klepacz, Dyrektor ds. Rozwoju REMONDIS OPOLE Sp. z o.o.: System gospodarki odpadami w gminie a zapewnienie poziomów odzysku
 • Krzysztof Korczak i Tomasz Tomczyk, GenSmart: Spalanie ubogich paliw gazowych w zespołach generacyjnych energii elektrycznej w kontekście gazyfikacji odpadów
sfinansownae przez UM Opole

Seminarium: „Zaopatrzenie energetyczne miasta; oświetlenie uliczne”

Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu, 10 października 2014, 10:00-13:30

Program

 • Jacek Walski, PREDA: Identyfikacja problemów związanych z wykonaniem przez Gminy obowiązku oświetlenia dróg i miejsc publicznych
 • Zbigniew Szkopek (ALUMAST), Cezary Worek (AGH): Instalacje oświetlania ulicznego – źródło problemów czy też przyszłych dochodów?
  Nowoczesne systemy zasilające w słupach oświetleniowych.
  Bezprzewodowa transmisja danych jako element przyszłych aplikacji dla słupów oświetleniowych
 • Stanisław Pieniążek, Schreder Polska: Półprzewodnikowe źródła światła w oświetleniu drogowym oświetleniem najbliższej przyszłości? Aktualny stan prawny w zakresie normatywów i efektywności energetycznej, opłacalność, preferencje stosowania
 • Lidia Piestrzyńska (Gmina Lelów), Tomasz Gmitruk (Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych): Inwestycje gminne a ustawa o podatku VAT
 • Sławomir Melski, ALUMAST: Kompozytowe słupy oświetleniowe – bezpieczeństwo i oszczędności
 • Damian Gorzawski, Suncash sp. z o.o.: Modele finansowania projektów w Jednostkach Samorządów Terytorialnych z uwzględnieniem ich oddziaływania na dług publiczny
 • Andrea Pancotti, ENEL: ESCO (Energetyczne Przedsiębiorstwo Uslugowe) – Model stosowany w celu modernizacji oświetlenia ulicznego
 • Paweł Kurtasz, BlueSoft: Racjonalizacja zużycia mediów dzięki innowacjom w służbie oszczędności. Metody zrównoważonego gospodarowania zasobami
 • Dyskusja
 • Podsumowanie
sfinansownae przez UM Opole

UM Opole serdecznie zaprasza do udziału w pierwszym Festiwalu Ekoenergetyki.
Opole, 8-11 październik 2014.