Skip links

O Ogólnopolskim Festiwalu Ekoenergetycznym

Informacje

Ogólnopolski Festiwal Ekoenergetyczny, to jedna z największych i najstarszych, ogólnopolskich imprez poświęconych szerokorozumianej ekoenergetyce, która w pierwszych pięciu latach organizowana była przez Fundację na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „Zielony Feniks” oraz Gminę Polkowice pod nazwą „Ogólnopolskie Forum Ekoenergetyki w Polkowicach”. Następnie, głównie z powodów logistycznych, projekt został przeniesiony do Opola, gdzie do inicjatywy dołącza PZM rozszerzając formułę o zagadnienia ekomotoryzacji (alternatywne napędy i paliwa, technologie energooszczędne, proekologiczne rozwiązania organizacyjne, infrastrukturalne itp.) a w rozszerzonej formule przyjmuje nazwę „Ogólnopolski Festiwal Ekoenergetyki w Opolu”.

Od początku impreza jest organizowana w formule „non profit” – dostęp do jej wszystkich modułów jest bezpłatny. W ciągu dwóch dni trwania imprezy realizowane są przedsięwzięcia o zróżnicowanym charakterze i kierowane do różnych adresatów. W programie są konferencje z warsztatami „dobrych praktyk” – „Samorząd dla Samorządu” i „Biznes dla Samorządu”, sympozjum naukowe, seminarium dla diagnostów, debata o elektromobilności, międzynarodowa giełda kooperacyjna, wyjazdy studyjne. Szczególnym elementem Festiwalu jest organizowana w jego trakcie gala wręczenia, najstarszej w Polsce nagrody przyznawanej w obszarze ekoenergetyki. Statuetki i wyróżnienia „Zielonego Feniksa”. Jest ona przyznawane są w trzech kategoriach: za wdrożone projekty i technologie, badania naukowe oraz popularyzację idei ekoenergetyki.

Celem projektu jest popularyzacja idei ekoenergetyki, budowanie wiedzy i kompetencji w jej wdrażaniu, wymiana doświadczeń i technologii, kontaktowanie środowisk „nauka-biznes-inwestor” ze szczególnym, zwłaszcza w ostatnich latach, uwzględnieniem zainteresowań samorządów i prosumentów. Niezwykle wartościowym modułem są „warsztaty dobrych praktyk” dzięki którym szereg zaprezentowanych rozwiązań znalazło swych naśladowców. Nie bez znaczenia pozostaje systematyczny udział przedstawicieli zagranicy prezentujących badania, technologie, rozwiązania prawno-finansowe swych krajów.

Dotychczas w trakcie Forum i Festiwalu odbyło się ok. 180 imprez, ok. 400 godzin obrad, udział wzięło ok. 7000 uczestników; kilkudziesięciu profesorów, ponad dwieście firm, przedstawiciele administracji rządowej i Tekst do wprowadzenia: INFORMACJE samorządowej ale także wielu rolników, prosumentów i liczna grupa młodzieży szkół średnich technicznych, i studentów.