Skip links

Prezentacje 2023

OFERTA Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Opolu

Barbara Lesik

LATAM & European Network BERSTIC: Engineering Business Opportunities based on Science, Technology, Innovation & Culture

Founder and CEO, Prof. Dr Ramón Fernando Colmenares Quintero

Izba Rolnicza w Opolu

Wiceprezes Izby Rolniczej w Opolu Sebastian Sachta

Oddziaływanie akustyczne turbin wiatrowych

Prof. dr hab. inż. Tomasz Boczar

Klastry energii w Polsce. Nowe ramy prawne i system wsparcia

Tomasz Drzał

Rola magazynów energii w budowie energetyki rozproszonej i transformacji energetycznej

Barbara Adamska, Prezes Zarządu

Transformacja energetyczna – jak ją efektywnie przeprowadzić

Józef Neterowicz - Ekspert ds. Ochrony Środowiska i Energii Odnawialnej Związku Powiatów Polskich

Innowacyjne sposoby gospodarowania zasobami energetycznymi z OZE

Ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser

Droga do dekarbonizacji

Tomasz Mazurczak

Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno

Dominik Gronet

Zaangażowanie mieszkańców w projekty naukowe drogą do społecznego zrozumienia dla transformacji energetycznej

Marek Zimakowski - Wójt Gminy Przywidz

Biomasa Mikroglonów - zielony magazyn energii

Prof. Małgorzata Hawrot-Paw

Zielona transformacja i ESG z perspektywy Siemensa

Ewa Mikos Romanowicz - Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu i GA

Transformacja energetyczna, dekarbonizacja skuteczne rozwiązania do zarządzania energiami

Mariusz Stawiński - CCO

Hybrydowe magazyny energii oraz systemy ich zarządzania

Dr inż. Patryk Chaja