Skip links

Prezentacje 2021

Energetyka w Regionalnym Programie Strategicznym

w zakresie bezpieczeństwa środowiskowego i energetycznego

Pomorska Platforma Rozwoju

Morskiej Energetyki Wiatrowej w Bałtyku Clean Coal

Bioreaktory w walce o czyste powietrze

Zastosowanie technologii biooczyszczania powietrza (...)

Projekt Serene

pomoże budować energetyczne wspólnoty

ILS inteligent Light Space

Gasimy światło - czyli jak zarządzać oświetleniem drogowym

Analiza opłacalności

wykorzystania magazynów energii w farmach fotowoltaicznych

Karlino

to gmina z energią efektywnie wykorzystywaną

Olsztyn

Słońce Jury. Gmina efektywnie energetycznie

Commergy

Odzysk energii z odpadów organicznych i węgla

Badania i rozwój

mikroturbin energetycznych

GPP Business Park

Droga do sukcesu

GPP Business Park

Film promocyjny

Efektywność energetyczna

ZPH Doktorvolt

Łukasiewicz

Instytut Metali Niezależnych

Jan Kiciński

Instytut Maszyn Przepływowych

Prace konkursowe

"Odnawialne źródła energii - słońce, woda i wiatr"

Universitdad Cooperativa

Opportunites and challenges towards a sustainable Colombia

Bioecenomy Platform

A look at the current situation in the energy sector (...)

Volta

Stephane Rauber - Prezentacja o firmie "Czas na Polskę"

KIKE

Tworzymy przyszłość polskiej energetyki rozproszonej

Efektywność energetyczna

Zarządzanie budynkami miejskimi w chmurze imperius

Prawne, ekonomiczne i techniczne bariery

w zakresie przyłączania farm fotowoltaicznych