Skip links

Zapowiedź uroczystej gali

Szanowni Państwo.

Wobec aktywnej postawy samorządu w transformacji energetycznej Regulamin nagrody został rozszerzony o kategorię dedykowaną właśnie samorządowi.
Zatem, poczynając od tego roku, wnioski będą rozpatrywane w 5 kategoriach:

  • za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetycznych.
  • za osiągnięcia naukowe i badawcze w zakresie ekoenergetyki.
  • za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki.
  • za zasługi samorządu w transformacji energetycznej.
  • za całokształt osiągnięć w rozwoju ekoenergetyki.
Galę poprzedzi specyficzny występ orkiestry Power and Wind.  Spróbujemy dostrzec piękno muzyki w świecie kompozycji filmowych.